Ny e-postlista för medlemmarna!

March 12, 2016

Klubben har en e-postlista för medlemmar där man kan informera om aktivitet på klubben och ha allmänna diskussioner om det som är på gång. För att ansluta sig till e-postlistan skickar man ett tomt e-mail till följande adress och följer informationen som kommer åter: sk0uxsubscribelista. När din ansökan har kommit in kommer styrelsen att godkänna din ansökan.

För att sedan skicka e-mail till listan och nå samtliga listdeltagare mejla till: sk0ulista

Viktigt att tänka på är när du skall svara på ett inägg från listan och du vill att ditt svar skall gå till hela listan att välja “svara alla” i ditt e-postprogram eller din app. Tänk också på att hålla god ton i diskussionerna.

/Styrelsen

0

Moonbounce activity via SK0UX from the Royal Dramatic Theatre , Stockholm

January 21, 2016

Flash! Flash! Flash!

Moonbounce activity/happening via SK0UX on 1296MHz, from the Royal Dramatic Theatre, Stockholm, Sweden.
January 25 2016, sanctioned by the national PTS:

http://hamnews.dzv.se/2016/01/21/manstuds-fran-kvarnberget-nar-anna-von-hausswolff-ger-konsert-pa-dramaten/

Flash! Flash! Flash!

161 & GOOD LUCK!
Hans SM0BYD

0

Dags att betala medlemsavgiften för 2016

January 15, 2016

 

Kvarnbergets Amatörradioförening
http://www.sk0ux.se

Styrelsen har åter nöjet att kalla alla medlemmar till

Kvarnbergets Amatörradioförenings årsmöte.

Datum: Torsdagen den 31 mars 2016, kl 18:00.

Plats: Kvarnberget.

Välkommen!

Årsavgiften för 2016 är 350 kronor. Ungdomar upp till 20 år betalar 60 kronor, som insätts på bankgiro: 538-4961. Medlemsavgiften kan nu även betalas via Swish. Vårt “Swishnummer” är:  123 263 64 62.

Tack, ifall du redan betalt medlemsavgiften, resp. tack på förhand!

OBS! Glöm inte att ange namn och signal.

Styrelsen  

gm Hasse SM0BYD (sekreterare)


Dagordning:

1. Val av ordförande och sekreterare för mötet.

2. Val av två justeringsmän, tillika rösträknare att jämte ordförande justera årsmötesprot.

3. Fråga om mötet blivit behörigen utlyst.

4. Godkännande av dagordning .

5. Fastställande av röstlängd

6. Föredragning och godkännande av styrelsens verksamhetsberättelse med ekon. rapport.

7. Föredragning och godkännande av revisionsberättelse.

8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter.

9. Val av ordförande.

10.Val av två styrelseledamöter samt en suppleant.

11.Val av två revisorer samt en revisorsuppleant, tillika valberedning.

12.Fastställande av budget för räkenskapsåret, samt max. medlemsavgift för påföljande år.

13.Styrelseförslag.

14.Motioner.

15.Styrelsen informerar (endast diskussion.)

a).Aktuellt om fastigheten

b).Aktuellt om hemsidan.

16.Övriga frågor (endast diskussion.)

17.Mötet avslutas.

0

Strömavbrott på Kvarnberget 26/5 0900-12.00

May 21, 2014

Elverket i Vallentuna meddelar att Kvarnberget kommer att vara strömlöst på måndag 26/5 mellan 09.00 och 12.00. Detta pga kabelförstärkning.

0

Vi upphör med Plusgiro – Nu är det Bankgiro som gäller!

April 8, 2014

Sedan idag har vi inte längre något plusgirokonto. Nu kör vi bankgiro för hela slanten. Har du ännu inte betalat din medlemsavgift ännu skall du alltså göra detta till vårt nya bankgiro, 538-4961! Har du redan betalat medlemsavgiften men vill vara säker på att det fungerar tar vi naturligtvis tacksamt emot din gåva ;)
73 de Kassör’n

0

Lokaltidningen på besök

March 19, 2014

Förra veckan hade vi besök av en reporter och en fotograf från Vallentunas lokaltidning Mitt-i. Detta resulterade i ett litet reportage i tidningen som nu kommit Vallentunaborna tillhanda.

Reportage SK0UX

 

0

Strömavbrott Onsdag 26/2

February 21, 2014

Elverket meddelar att det kommer vara strömlöst på Kvarnberget onsdag 26/2 mellan 10.00 – 14.00. Man skall reparera en frånskiljare. Anläggningen skall betraktas som strömförande under hela den planerade avbrottstiden.

0

Sk0UX sändning till månen med Ola Salo

December 29, 2013

I dagens “Vinterpratarna” på P1 berättade Ola Salo från The Ark att deras musik sändes ut i rymden. Sändningen gjorde vi från SK0UX direkt till månen. Vi tog ner musiken från månen och den finns inspelad.
73 de Tore SM0T

0

Vår 3 element yagi för 80 meter på väg upp!

December 29, 2013

Vår 3 el. yagi för 80 meter är nu reparerad. Vi har nu monterat den på den nedtagna masttoppen. Bytt rotor. Nu väntar vi på kranbilen som ska lyfta upp det
hela. 73 de Tore SM0DZB.

0

3el för 80m är nu nere för reparation

August 31, 2013

Vår stora 3el beam för 80m som gick QRT i den stora stormen hösten 2011 är nu på marken för reparation och översyn.

Teemu förevigade händelsen och den finns att beskåda här!

0