Styrelsen

Styrelsen i SKØUX består av:

SMØDZB Tore – Ordförande Tel. 070-603 0007
SMØBYD Hasse – Sekr.
SMØSHG Adde – Kassör
SMØW Teemu – Ledamot Tel. 072-212 2277
SM5EPO PeO – Ledamot
SMØNCL Christer – Suppleant

Kontakta styrelsen genom att skicka ett e-mail till:
styrelsenmail