VUSHF Info 2m, 70cm, 23cm

VUSHF Information                                                                                                            (2016-06-03 /NCL)

Pågende VHF UHF SHF Aktiviteter från Kvarnberget

  • Aktivitetstesten (NAC) 144MHz: Första Tisdagen i månaden kl. 19.00 – 23.00, samt kvartalstest.
    Vi kör med tre antennsystem. en klassisk EME 4-stack, en vertikal 2-stack  samt en vertikal 4-stack -alla system med separata slutsteg och preamp’s. Flera mottagare är möjliga samtidigt.
  • Aktivitetstesten (NAC) 432MHz: Andra Tisdagen i månaden kl. 19.00 – 23.00, samt kvartalstest.
    Vi kör med ett vertikalt 2-stack antennsystem och en vertikal 8-stack som är roterbar mellan 90 och 260 grader.
  • Aktivitetstesten (NAC) 1296MHz:  Tredje Tisdagen i månaden kl. 19.00 – 23.00.
    Vi kör med två antennsystem,  en  55el yagi samt den stora 6.1m parabolen (som egentligen sitter lite för lågt i förhållande till byggnader och närliggande vegetation).
  • Aktivitetstesten mikrovåg (NAC) 24GHz, Stationen är nu QRV med parabol och första QSO på distansen 20km ger S-9 signaler. Nästa steg är en 10GHz station och antenn som är under uppbyggnad.

Aktiva: Petri SM0XDO, Robert SA0CHC, PeO SM5EPO, Christer SM0NCL, SA0CAN Aurelian, Lasse SM0KAK, Jaan SM0EOK

Planer inför 2016

Ett nytt antennsystem på 144MHz:
- Projektet är redan igång och första steget med 4st 5 elements yagi stackade vertikalt är redan i drift och utvärdering pågår.

Ett nytt antennsystem på 432MHz:- Projektet är redan igång, 8st yagi stackade vertikalt är på plats och växlas manuellt mellan det första antennsystemet. Rotor är driftsatt. Nästa steg är ett separat slutsteg.
En mastbox är nästan klar, med LNA, cirkulator, koaxreläer, Bias, T/R och DC/DC regulator, kvarstår att göra inomhusdelen.
För NAC så används datorstyrning, datorloggning och “hjälpmjukvara” utvecklas löpande.
Under NAC används ofta flygplansreflektioner (AirCraft Scatter, ACS) som vågutredningsmetod.

EME på 1296:- Målet är att åter kunna köra EME som SK0UX och med 6m parabolen.
Vi har fått en ny bättre 1-5/8tum lågförlustkoax som redan installerats med koaxkontakter och den används nu som TX koax. Mottagarkoaxen är bytt från äldre 1/2tum till modernare 7/8tum koax. Underhåll av parabol och stationsförbättringar pågår.

Intresserad eller Besökare:  VHF/UHF/SHF (6M/2M/70cm/23CM/mikrovågor) : Hör av dig !